Gassnova søker en ny seniorrådgiver innen CO2-lagring som skal være en sentral del av den ekspertisen selskapet representerer. Rollen som Seniorrådgiver CO2-lagring er en posisjon hvor det er viktig med tung fagkompetanse og solid, relevant erfaring.

Arbeidsoppgaver

- Styrke Gassnovas kompetanse innenfor CO2-agring
- Bidra i Gassnovas fullskala CCS-engasjement
- Følge opp undergrunns- og petroleumsteknologisk arbeid
- Støtte industri og leverandører som ønsker å utvikle teknologi/metoder for gjennomføring av CCS
- Fagressurs som sammen med Gassnovas ledelse kan utforme strategier for gjennomføring av CO2-lagring fra et fullskala CCS-prosjekt
- Administrere og følge opp innkjøpte tjenester for å møte behov for planlegging og oppfølging av arbeid som utføres av operatør for statens regning
- Proaktivt initiere egne arbeider som er nødvendig for å vurdere operatørens arbeid
- Arbeidsoppgavene vil variere over tid, men primært være knyttet til CLIMIT-programmet og arbeidet med fullskala demonstrasjon

Kvalifikasjoner

- Master-nivå innen relevante fag.
- Petroleumsteknolog med bred og mer enn 15 års erfaring knyttet til reservoarstyring og feltplanlegging / utbygging av olje/ gassfelt.
- God geologisk forståelse og erfaring med brønnoperasjoner
- Erfaring fra operatørsiden er viktig for stillingen
- Kunnskap om bruk av verktøy som Petrel, Eclipse
- Erfaring med prosjektledelse en stor fordel

- Kvinner og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke

Utdanningsnivå

- Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

- Proaktiv holdning og evne til å ta initiativ
- samarbeidsegenskaper
- Evnen til å strukturere sin egen arbeidsdag og koordinere arbeid med eksterne aktører
- Oppnå resultater gjennom andre - være en tilrettelegger mer enn en gjennomfører rent teknisk
- Faglig interesse/nysgjerrighet og evne til å holde seg orientert over et bredt område av geofag/ teknologi
- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
- Gode sosiale og mellommenneskelige egenskaper

Språk

- Norsk
- Engelsk

Vi tilbyr

- Et innovativt og høyteknologisk kompetansemiljø
- Muligheten til å få bidra på et samfunnsmessig svært viktig område
- Kontakt ut mot store høykompetente industri-aktører
- Mulighet til å jobbe globalt og med globalt perspektiv
- Mulighet til å jobbe tett på politiske prosesser og være med å påvirke beslutninger
- Gode betingelser og et godt arbeidsmiljø

Andre opplysninger
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Søknad:

[link Point to another website Only the registered members can access]


See More: Gassnova SF søker seniorrådgiver prosessteknologi og seniorrådgiver CO2-lagring