Hi all,

I'm looking for the following dutch practice guidelines:

NPR 7910-1: 2020 - Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 1: Ga***plosiegevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-1:2015
(Classification of hazardous areas with respect to explosion hazard - Part 1: Gas explosion hazard, based on NEN-EN-IEC 60079-10-1:2015)


NPR 7910-2: 2020 - Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 2: Stofexplosiegevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-2:2015
(Classification of hazardous areas with respect to explosion hazard - Part 2: Dust explosion hazard, based on NEN-EN-IEC 60079-10-2:2015)

It would be great if someone could post these.

Thanks in advance


See More: Npr 7910-1: 2020 & npr 7910-2: 2020